Behoort u tot de doelgroep en neemt u kosteloos deel?

Bent u (mede-)verantwoordelijk voor het facilitair management en gebouwbeheer in uw organisatie? Dan mag u kosteloos deelnemen aan het evenement Spot op de werkomgeving, op voorwaarde, dat u de eerste inschrijver van uw organisatie bent. De organisatie laat maximaal 500 geregistreerde personen uit de doelgroep gratis toe.
De doelgroep bestaat uit personen, die binnen hun organisatie de verantwoording dragen voor een of meerdere aspecten van het facilitair management en/of gebouwbeheer. De organisatie rekent daartoe onder meer:


Facilitair managers
Gebouwbeheerders
Onderhoudsmanagers
Facilitaire inkopers
Building en real estate managers
Officemanagers
Directeuren en leden van raden van bestuur
Leden van Colleges van Burgemeester en Wethouders
Locatiemanagers van onderwijs- en zorginstellingen

Staat uw functie hier niet bij, maar denkt u wel tot de doelgroep te behoren, vul dan de registratie in, zodat de organisatie kan beoordelen of u tot de doelgroep wordt gerekend. Van iedere organisatie komt slechts één persoon voor een gratis deelname in aanmerking. (A)

Alléén na registratie kan de organisatie bepalen tot welke groep deelnemers u behoort. Bij bevestiging, dat u tot de doelgroep behoort, ontvangt u een uitnodiging om uw inschrijving te bevestigen. U hebt dan 5 werkdagen om u definitief in te schrijven. Zodra u zich definitief heeft ingeschreven, heeft u gratis toegang op voorwaarde dat u daadwerkelijk deelneemt. Meldt u zich niet vóór 1 september 2019 of neemt u dan helemaal niet deel, dan bent u aan de organisatie een bijdrage in de organisatiekosten van 95 euro* verschuldigd.

Behoort u wel tot de doelgroep, maar heeft een collega van u zich eerder kosteloos ingeschreven, dan betaalt u een deelnameprijs van € 195.-*. (B)

Behoort u niet tot de doelgroep dan betaalt u een deelnameprijs van € 395.-*. (C)

 

*Exclusief btw.