Doelgroep congres Spot op de werkomgeving

Voor de organisatie van het congres Spot op de werkomgeving behoort u tot de doelgroep als u (mede-)verantwoordelijk bent voor de uitvoering van het facilitair management en/of gebouwbeheer in uw eigen organisatie. De organisatie rekent daartoe onder meer:

• Facilitair managers
• Gebouwbeheerders
• Onderhoudsmanagers
• Facilitaire inkopers
• Building en real estate managers
• Officemanagers
• Directeuren en leden van raden van bestuur
• Leden van Colleges van Burgemeester en Wethouders
• Locatiemanagers van onderwijs- en zorginstellingen

Staat uw functie hier niet bij en vindt u dat u toch tot de doelgroep behoort, vul dan toch de registratie in, zodat de congresorganisatie kan beoordelen of u tot de doelgroep behoort. Van iedere organisatie komt slechts één persoon voor een gratis deelname in aanmerking. (A)

De organisatie laat maximaal 500 geregistreerde personen uit de doelgroep gratis toe. Dat geldt allen voor de eerste inschrijver per organisatie (A). Behoort u wel tot de doelgroep, maar heeft een collega van u zich al eerder kosteloos ingeschreven, dan betaalt u een deelnameprijs van € 195.-* (B). Behoort u niet tot de doelgroep dan betaalt u een deelnameprijs van € 395.-* (C).

Alléén na registratie kan de organisatie bepalen tot welke groep deelnemers u behoort (A, B, of C). Daarom is inschrijving kosteloos en hebt u onder voorwaarden gratis toegang om aan het congres deel te nemen.

* Exclusief btw.