Gevolgde methodologie kennisoverdracht Spot op de werkomgeving

Kennis- en informatieoverdracht staat centraal op het evenement Spot op de Werkomgeving, Daarom staan in 4 hoeken van de congresvloer lezingen geprogrammeerd. Alle zijn relevant voor de sector en worden gegeven door sprekers, die met beide benen in de sector staan.

Een inhoudscommissie hield bij het selecteren van de lezingen rekening met twee elementen: sluit het onderwerp aan bij de thematiek van de dag en kan het inhoudelijk, met een duidelijke relatie naar de praktijk, op een hoger niveau getrokken worden. Met als bedoeling de kennis te valoriseren.

In opdracht van de Stichting van de Werkplek ontwikkelde hij een methodologie, waar iedere spreker op 13 september zich zoveel mogelijk toe heeft verbonden. Deze methodologie bestaat enerzijds uit het formuleren van een toegepaste onderzoeksvraag en anderzijds het volgen van een inhoudelijk stappenplan om de lezing van de nodige inhoudelijke elementen te voorzien. In al deze stappen zijn de sprekers begeleid door leden van de inhoudscommissie.

Alle lezingen beantwoorden aan onderstaande procedure:

1 Situering van het onderwerp
De spreker is gevraagd zijn beroepsmatige achtergrond aan bod te laten komen, vertelt hoe en waarom dit onderwerp hem aan het hart ligt, en waar hij tegen aan gelopen is.

2 Praktijkgerichte onderzoeksvraag
De spreker definieert dan het specifieke probleem, waarbij hij zich onttrekt aan een “toevallige situationaliteit”. Een hypothetisch voorbeeld is bijvoorbeeld: Hoe te voorkomen dat een slecht afgestemde akoestiek in de werkomgeving belastend is voor de werknemer?
Op deze wijze wordt het probleem generiek, duidelijk en ook reproduceerbaar voor de brede wereld van het facilitair management en gebouwbeheer. De spreker wordt gevraagd een originele invalshoek te kiezen.

3 Voorbeelden die de situatie uit de onderzoeksvraag illustreren
De spreker laat ervaringsgerichte situaties aan bod komen; zijn persoonlijke ervaringen, de nice-to-know feiten, alles wat het probleem duidelijk maakt en hoe (eventueel met trial and error) een oplossing is gevonden voor het probleem.

4 Mogelijke oplossingen
De spreker geeft in twee stappen aan, hoe hij het probleem uit de onderzoeksvraag zou oplossen.
1) in een ideale wereld, dus productloos en niet gehinderd door “nog uit te vinden” reële producten, methodes en toepassingen. Dat is een stuk conceptueel denken, wat uiteindelijk een goede neutrale inspiratiebron is voor iedereen die de lezing volgt. Toegegeven, hier is sprake van een stuk toekomst.
2) De spreker heeft als vertrekpunt de praktijk van vandaag, met wat op dit moment de best beschikbare technologie/aan oplossingen voorhanden is. Daarmee brengt de spreker meteen een hands-on advies dat dadelijk in praktijk valt om te zetten.

5 Besluit
De spreker zet uiteen hoe hij denkt over een geboden oplossing voor de aan de praktijk gerichte onderzoeksvraag. Eventueel legt hij de nodige relaties naar andere mogelijke problemen en/of ontwikkelingen in de toekomst.

Zonder te willen garanderen dat er tijdens Spot op de Werkomgeving uitsluitend kwalitatieve lezingen zijn, zowel naar structuur als naar inhoud, heeft de inhoudscommissie met dit kwaliteitslabel een trend willen zetten in de facilitaire wereld. Tenslotte heeft de aanwezige kennis in de sector van het facilitair management en gebouwbeheer het recht om op een kwaliteitsvolle manier ontsloten te worden.