12 september 2019 • 09.30 - 16.00 uur • Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

SPOT OP DE WERKOMGEVING

Facilitair verantwoordelijken bij bedrijven, de overheid, het onderwijs of de zorg zijn binnen hun organisaties zó bezig met de werkomgeving van vandaag, dat zij zich veel minder vaak dan zij zouden willen, bezig houden met de werkomgeving van morgen. SPOT op de werkomgeving wil al deze professionals in het facilitair management in één keer bijpraten, met Kennisspots (congres), Verdiepingsspots (kennistafels) en Informatiespots (presentaties op de noviteiten-, c.q nieuwe productenmarkt). Op één dag, onder één dak.

Voor de doelgroep is een beperkt aantal, gratis deelnameplaatsen beschikbaar. Alle overige deelnemers betalen € 395,00. In de deelnameprijs zijn congresbenodigdheden en verteer (onbeperkt koffie/thee, lunch en borrel) inbegrepen.

Programma

SPOT OP DE WERKOMGEVING
KENNISSPOTS

KENNISSPOTS

Kennis is de bron van alle wijsheid, ook bij het bouwen van een werkomgeving of het invullen van facilitaire taken. Op dit evenement richten 24 sprekers in vier hoeken een SPOT op onderwerpen, die in de toekomst mede-bepalend zijn voor de werkomgeving. De lezingen zijn kenmerken zich door de uitdieping ervan door verschillende soorten deskundigen. Zo groeit door de dag heen uw inzicht over de werkplek en het facilitair management van morgen.

Om te voorkomen, dat de gebrachte kwaliteit van de kennisoverdracht achter blijft bij de gewenste kwaliteit stelde de organisatie een methodologie voor sprekers op. Op basis daarvan zijn de 24 sprekers uitgekozen om hun kennis met de bezoekers te delen. Verder zijn alle sprekers voorzien van een professioneel sprekersprofiel. Daardoor vindt er op het congres een kennisoverdracht op het hoogste niveau plaats.

Programma

VERDIEPINGSSPOTS

Kennis is geen universele wetenschap. Dezelfde kennis kan voor de een even waardeloos zijn als voor de ander waardevol. Voor een optimale toepassing van kennis zal steeds gekeken moeten worden naar de omstandigheden van de werkomgeving. Daarom kunnen de bezoekers in de verdiepingsspots in een persoonlijk gesprek terecht bij specialisten en deskundigen, die ingaan op hun specifieke vragen en problemen omtrent de werkomgeving. Geheel vrijblijvend, desgewenst anoniem. Deze verdiepingsspots zijn daarom voor bezoekers dé manier om snel interessante kennis op te doen en ervaringen te delen.

Verspreid over de vloer staat een aantal van zulke tafels opgesteld, waar iedere 15 minuten een ander onderwerp staat geprogrammeerd. De onderwerpen zijn vooraf bepaald. Deze kunnen gaan over een noviteit, een ontwikkeling of een toepassing of zomaar een stelling die wordt gedeponeerd en waar de bezoeker ongedwongen bij kan aanschuiven en aan het tafelgesprek kan deelnemen. Naarmate het congres dichterbij komt, groeit er een programma, waarop bezoekers hun dagindeling kunnen afstemmen.

Programma

VERDIEPINGSSPOTS
INFORMATIESPOTS

INFORMATIESPOTS

De Informatiespots op de noviteiten-, c.q nieuwe productenmarkt zijn presentaties van innovaties die juist op de markt gekomen of op het randje van een introductie staan. Aangevuld door presentaties van producten en diensten, die in de afgelopen jaren op de markt kwamen, maar nog onvoldoende bekendheid genieten. Ingevuld door de standhouders van de editie 2019 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer. Bedoeld als voorloper van het Noviteitenplein op de beursvloer van januari.

De Informatiespots zijn op de congresvloer per vier aangesloten gegroepeerd.Daar nemen zij weliswaar het grootste deel van de ruimte in, maar zodanig open, dat zij niet storend voor de congresgangers zijn. Hoewel al de nodige tientallen deelnemers in de voorlopige deelnemerslijst staan opgenomen, groet dit aantal gestaag tot aan het congres. De organisatie verwacht dat op 12 september tenminste 100 standhouders van de editie 2019 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer zich zullen presenteren aan de bezoekers.