SPOT OP DE WERKOMGEVING

Facilitair verantwoordelijken bij bedrijven of de overheid, in het onderwijs of de zorg zijn binnen hun organisaties zó bezig met de werkomgeving van vandaag, dat zij zich veel minder vaak dan zij zouden willen, bezig houden met de werkomgeving van morgen. SPOT op de werkomgeving wil al deze professionals in het facilitair management in één keer bijpraten, met een congres, kennistafels en een noviteiten-, c.q nieuwe productenmarkt. Op één dag, onder één dak.

SPOT OP DE WERKOMGEVING
KENNISSPOTS

KENNISSPOTS

Kennis is de bron van alle wijsheid, ook bij het bouwen van een werkomgeving of het invullen van facilitaire taken. Op dit evenement richten (keynote) sprekers in lezingen in vier hoeken een SPOT op die onderwerpen, die in de toekomst mede-bepalend zijn voor de werkomgeving. Met verschillende thema’s, die door verschillende soorten deskundigen uitgediept zullen worden. Zo groeit door de dag heen uw inzicht over de werkplek en het facilitair management van morgen.

VERDIEPINGSSPOTS

Kennis is geen universele wetenschap. Dezelfde kennis kan voor de een even waardeloos zijn als voor de ander waardevol. Voor een optimale toepassing van kennis zal steeds gekeken moeten worden naar de omstandigheden van de werkomgeving. Daarom kunnen de bezoekers in de verdiepingsspots in een persoonlijk gesprek terecht bij specialisten en deskundigen, die ingaan op hun specifieke vragen en problemen omtrent de werkomgeving. Geheel vrijblijvend, desgewenst anoniem.

VERDIEPINGSSPOTS
INFORMATIESPOTS

INFORMATIESPOTS

Op de INFORMATIESPOTS krijgen de facilitair verantwoordelijken in de vorm van een noviteiten-, c.q nieuwe productenmarkt een overzicht van innovaties die juist op de markt gekomen zijn of op het randje van een introductie staan. Mede ingevuld door de standhouders van de editie 2019 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer. Bedoeld als voorloper van het Noviteitenplein op de beursvloer.